MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

O Lubelskich Spotkaniach Seniorów LUBSENIORStarzejemy się! Nie tylko każdy z osobna, ale też jako społeczeństwo. Główny Urząd Statystyczny prognozuje, że w 2050 r. osoby w wieku 65 lat i więcej będą stanowić już 33% ogólnej liczby ludności Polski, podczas gdy obecnie odsetek ten wynosi „zaledwie” 15%.


Jedną z dróg do rozwiązania problemów dotyczących starzenia się ludności jest włączanie człowieka starszego w aktywne życie społeczne, wykorzystywanie zasobów doświadczenia, wiedzy 
i mądrości, jakimi może się on podzielić. Starsi powinni być traktowani jako bogactwo, które może przyczyniać się do jego dobrobytu.


„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu.” 

Beniamin Franklin


Lubelskie Spotkania Seniorów LUBSENIOR, to pierwsze takie wydarzenie we Wschodniej Polsce, którego organizatorem są  Targi Lublin S.A. oraz Urząd Miasta Lublin.


 


Tematyka, która będzie poruszana podczas wydarzenia 

Lubelskich Spotkaniach Seniorów LUBSENIOR to: