MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

25 października 2019 r.
1015 – 1145 debata i konferencja temat:  bezpieczeństwo i prawo „Seniorze bądź bezpieczny”
debata z udziałem zaproszonych  gości i partnerów: Urząd Komunikacji Elektronicznej, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie, Komenda Miejska Policji w Lublinie, Straż Miejska Miasta Lublin, Lex Perfecta Kancelaria Prawna, Centrum Interwencji Kryzysowej oraz widowni/zwiedzających.

1145 – 1215 Co to jest Mediacja? Dlaczego mediacja, a nie do Sądu? – referat przedstawiciela Polskie Centrum mediacji.

1215 – 1230 Telemedycyna w Polsce i Europie – wystąpienie Edyta Kocyk – Prezes Zarządu Sidly Sp. z o.o.
 
1230 – uroczyste otwarcie wydarzenia

1300 – 1600  Kultura i aktywizacja -  Prowadzenie: Ewa Dados

1300 – 1330  Program artystyczny senioralnego Chóru „Bello Canto”, działającego przy Dzielnicowym Domu Kultury „Węglin”

1335 – 1355 Kabaret Mydło i Powidło – widowisko kabaretowo – muzyczne pt.: „Tralalalala… ale o tym sza”


1400 – 1500    Program Zespołu Ludowego SŁAWINIACY i animatora Leszka Gęcy
(tańce dla seniorów, tańce w wersji na siedząco, ruch przy muzyce – formy ruchowe dla seniorów z wykorzystaniem rekwizytów, gramy i śpiewamy – spotkania z piosenką, z wykorzystaniem formy karaoke, z możliwością grania na instrumentach)

1600 – 1700 Koncert Haliny Frąckowiak


Program Lubelskich Spotkań Seniorów LUBSENIOR może jeszcze ulec zmianie.