MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Bezpieczeństwo i porady prawne

Urząd Komunikacji Elektronicznej oddział w Lublinie  


  • Zanim podpiszesz umowę – Przeczytaj!; Senior – aktywny i bezpieczny konsument porady i spotkania z przedstawicielami UKE
  • Roaming w UE/EOG i poza Unią Europejską 


Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Lublinie     

  • Czy mogę pracować na emeryturze lub rencie? - Więcej na temat emerytur i rent
  • Wszystko o świadczeniach emerytalnych w wieku skróconym
  • Co to jest emerytura matczyna? -  Rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4+”
  • Sanatoria ZUS - prewencja rentowa i rehabilitacja lecznicza ZUS 
  • Praca w kilku krajach, a uprawnienia emerytalne - koordynacja zabezpieczenia społecznego w UE


Polskie Centrum Mediacji  Oddział w Lublinie

  • Mediacja sposobem rozwiązywania konfliktów:

·         Co to jest mediacja?

·         Dlaczego na mediacje, a nie do sądu?

·         Rodzaje mediacji

·         W jaki sposób można wszcząć mediacje?

·         Ugoda mediacyjnaFundacja na Rzecz Seniorów BONUM VITAE – dobre życie dla Seniorów!

Porady z zakresu:

·         Systemu teleopieki HALO SENIOR, którego elementem jest m.in. opaska telemetryczna, monitorująca parametry życiowe użytkownika oraz umożliwiająca dwustronną komunikację głosową: www.halo-senior.pl

·         Ochrony prawnej, w tym: obronę przed komornikiem i wierzycielami, oddłużanie, wsparcie w zakresie postępowań egzekucyjnych  

·        Doradztwa ws. nieruchomości - pomoc w zamianie i sprzedaży mieszkań