Organizator:

Seniorze! Wybierz się na luksusowy pobyt w Nałęczowie!

Podziel się

Skorzystaj z oferty Senior Home!

Długoterminowy pobyt, a może turnus rehabilitacyjny? Senior Home to luksusowe apartamenty w Nałęczowie z unikatową na skalę kraju ofertą dla seniorów! Z ofertą Senior Home będziecie mogli zapoznać się podczas Lubelskich Spotkań Seniorów LUBSENIOR już 25 - 27 października 2019 roku!


Zdrojowe Osiedle Senior Home w Nałęczowie oferuje pobyt w samodzielnych, luksusowych mieszkaniach, funkcjonalnie przystosowanych do pobytu osób starszych z uwzględnieniem konieczności stałego lub czasowego poruszania się na wózkach inwalidzkich lub wykonywania pewnych czynności w asyście opiekuna.