Organizator:

O wydarzeniu

Podziel się

Poznaj Lubelskie Spotkania Seniorów LUBSENIOR!

Żyjmy godnie, szczęśliwie i w dobrym zdrowiu!

 

Lubelskie Spotkania Seniorów LUBSENIOR to projekt skierowany do seniorów, ich rodzin, opiekunów i rehabilitantów. Wydarzenie jest współorganizowane przez Targi Lublin S.A. oraz Urząd Miasta Lublin. Celem spotkania jest pokazanie, że człowiek dojrzały może żyć w godnych warunkach, cieszyć się dobrym zdrowiem, być darzonym powszechnym szacunkiem, czuć się bezpiecznie, aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym oraz realizować swoje zainteresowania i pasje.

 

Lubelskie Spotkania Seniorów LUBSENIOR to wydarzenie kompleksowe. W jednym miejscu poruszane są tematy dotyczące wielu dziedzin z życia seniorów.